Samfunnsøkonomi er blitt et historieløst fag

Av Liv Anna Lindman. Økonomifagets spede begynnelse i Norge var en enkelt lærerpost under filosofisk fakultet. Siden utviklet faget seg for å dekke samfunnets behov for økonomisk styring og statistikk, før det igjen fulgte samfunnstrendene og la økende vekt på markedsstyring. Hva kan økonomifagets historie lære oss om utviklingen i norsk økonomi, og hvordan økonomifaget bør se ut fremover?