Den nye råvaren

Anmeldelse av Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme, Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy. Cappelen Damm 2017. Av Ebba Boye. Anmeldelsen har tidligere stått på trykk i Agora 1/2018     10 år etter at verdens finansmarkeder kollapset, er det mange som lurer på nøyaktig hva som skjedde, og ikke minst – vil det skje igjen? … Continue reading Den nye råvaren