Rethinking Economics NMBU

Våren 2017 ble det stiftet lokallag ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås. Nytt styre ble valgt på årsmøtet høsten 2018 og består av 12 engasjerte studenter som representerer seks nasjonaliteter og fire forskjellige fakulteter:

board 2018

 • Benedikt Goodman (styreleder/koordinator)
 • Jenny Alica Krogstad (nestleder)
 • Tormod Høilo Ongstad (økonomiansvarlig)
 • Jenny Krogstad
 • Georg Øvland
 • Liv Anna Lindmann
 • Abel Crawford
 • Stian Fjellstad
 • Babra Syed
 • Oscar Mawdsley
 • Ragnar Nese
 • Angela Dionisia Severino
 • Lukas Leitinger

På Ås står viten og lære om hvordan vi skal ta vare på miljøet høyt i kurs, og mange av våre eventer har nettopp dette som bakteppe. På universitet med en av Norges høyeste andeler av internasjonale studenter er vi veldig glade for å ha et multinasjonalt styre som sørger for et bredt spekter av perpektiver.

Ta kontakt med lokallaget (rethinking.nmbu[at]gmail.com) eller direkte til Benedikt Goodman Bgoodman[at]runbox[dot]no) for mer informasjon. Du kan også følge lokallaget på Facebook.