Rethinking Economics NMBU

Våren 2017 ble det stiftet lokallag ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås. Nytt styre ble valgt på årsmøtet februar 2018 og består av 12 engasjerte studenter som representerer seks nasjonaliteter og fire forskjellige fakulteter:

board 2018

 • Liv Anna Lindman (styreleder/koordinator)
 • Benedikt Goodman (nestleder)
 • Georg Øvland (økonomiansvarlig)
 • Jenny Krogstad
 • Abel Crawford
 • Maya Lindemann
 • Stian Fjellstad
 • Else Mari Fauske
 • Matt Kessler
 • Pietro Cigna
 • Gonzalo Ale
 • Ragnar Joakim Nese

På Ås står viten og lære om hvordan vi skal ta vare på miljøet høyt i kurs, og mange av våre eventer har nettopp dette som bakteppe. På universitet med en av Norges høyeste andeler av internasjonale studenter er vi veldig glade for å ha et multinasjonalt styre som sørger for et bredt spekter av perpektiver.

Ta kontakt med lokallaget (rethinking.nmbu[at]gmail.com) eller direkte til Liv Anna Lindman (llindman[at]nmbu[dot]no) eller Benedikt Goodman (Bgoodman[at]runbox[dot]no) for mer informasjon. Du kan også følge oss på Facebook.