Rethinking Economics NMBU

Våren 2017 ble det stiftet lokallag vedUniversitetet for Miljø og Biovitenskap (NMBU) på Ås. Styret består av:

  • Anna Lindman (styreleder)
  • Benedikt Goodman (nestleder)
  • Georg Øvland (økonomiansvarlig)
  • Emil Øverby
  • Solveig Borkenhagen
  • Ronja Genneper
  • Sian Fjellstad
  • Ragnar Joakim Nese (vara)
Ta kontakt med Anna Lindman (llindman[at]nmbu[dot]no) eller  Benedikt Goodman (Bgoodman[at]runbox[dot]no) for mer informasjon. Du kan også følge de på Facebook.