Rethinking Economics HiOA

Høsten 2016 ble det stiftet lokallag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Styret består av:
  • Amanda Bergh, Leder
  • Ole Thomassen, Nestleder
  • Joaquim Motzfeldt Tirach, Økonomisjef
  • Snorre Klanderud, Rekrutteringsansvarlig
  • Petter Snellingen, Styremedlem
  • Kristian Henriksen, Styremedlem
  • Jonas Svarstad, Styremedlem
Kontakt Amanda Bergh for mer infomasjon: amanda [dot] bergh [dot] jensen [at] gmail [dot] com. Du kan også følge lokallaget på Facebook.
Advertisements