Rethinking Economics Blindern

Høsten 2016 ble det stiftet lokallag ved Universitetet i Oslo. Styret består av:
  • Gunnar Fiksdal – leder
  • Ole Kvadsheim – nestleder
  • Amund Hanson Kordt
  • Klara Wade
  • Tuva Sære Ressem
  • Trond Flaarønning.

Lokallaget ønsker å jobbe opp mot instituttledelsen for å få på plass nye fag i læreplanen. I tillegg skal de arrangere flere foredrag om ulike økonomiske retninger i løpet av året.

Ta kontakt med Gunnar Fiksdal gunnarfix[at]gmail[dot]com for mer informasjon. Du kan også følge de på Facebook.
Advertisements