Rethinking Economics – Bergen

Våren 2017 ble det stiftet lokallag ved Universitetet i Bergen. Ta kontakt med styreleder   Jenny Nygaardsmoen (jenny.nygaardsmoen[at]gmail[dot]com) for mer informasjon. Du kan også følge lokallaget på Facebook.
Advertisements