”Her studerer vi økonomi for modellenes del, ikke motsatt”

Av Marie Storli, styremedlem i Rethinking Economics Norge og masterstudent i samfunnsøkonomi, UiO. Despair, Zoja Trofimiuk, 2012  Professoren går langsomt og kalkulerende fram og tilbake foran tavla mens han glaner ut over salen. Det er forelesning i makroøkonomi, noe de fleste av oss til nå har forbundet med store størrelser som oljefond og nasjonalregnskap. Gjennom bachelorgraden … Continue reading ”Her studerer vi økonomi for modellenes del, ikke motsatt”

Økonomisk motepress i SSB

Av John K. Dagsvik, Seniorforsker, SSB. Teksten har tidligere stått på trykk som Kronikk i Klassekampen (07.12.17) Foto: Wikimedia Commons I forbindelse med planene om reorganisering av Forskningsavdelingen i SSB har det som kjent pågått en diskusjon om hvordan forskning skal kvalitetssikres. Alle er enige i at internasjonal publisering er sentralt i arbeidet med å … Continue reading Økonomisk motepress i SSB

Hvorfor sløse bort Oljefondet?

Av Anton Hellesøy, sosialøkonom og medlem i Rethinking Economics Norge. En versjon av teksten har tidligere stått på trykk i Klassekampen. Foto: Wikimedia Commons Hvert år når politikerne diskuterer statsbudsjettet, dukker det opp en problemstilling som vanligvis behandles ganske overfladisk. Hver gang når noen konkluderer med at neste års budsjett vil ende med et betydelig … Continue reading Hvorfor sløse bort Oljefondet?

Vi trenger modell-mangfold, ikke ensretting

Rethinking Economics Norge mener den foreslåtte omleggingen av SSB vil føre til en skadelig ensretting av den økonomiske forskningen i Norge. Stadig flere ledende økonomer er skeptiske til DSGE-modellene som råder i internasjonale tidsskrifter. Det er derfor mulig  omleggingen i SSB vil gjøre forskningen både mindre vitenskapelig og mindre relevant - stikk i strid med … Continue reading Vi trenger modell-mangfold, ikke ensretting

«Når en idé er blitt riktig gammel og avfeldig, kommer den til Norge for å dø»

Av Erik Reinert, medlem av fagrådet i Rethinking Economics Norge. (Teksten har tidligere stått på trykk i Klassekampen.) Illustrasjon: Knut Løvås   Generasjonsskifte i økonomifaget INET, Institute for New Economic Thinking, er en organisasjon som er kritisk til hovedstrømmene i dagens økonomifag, til det som også kalles nyklassisk økonomi. INET ble stiftet for 7 år … Continue reading «Når en idé er blitt riktig gammel og avfeldig, kommer den til Norge for å dø»

Das Kapital fyller 150 år. Hva kan vi lære av Marx i dag?

Av Rune Skarstein, medlem i fagrådet til Rethinking Economics Norge. (Innlegget har tidligere stått på trykk i Klassekampen).   Karl Marx (1818-1883). Foto: Wikimedia Commons   Das Kapital 150 år I september var det 150 år sidan første bindet av Das Kapital kom ut. Kva kan vi framleis lære av dette verket som står på … Continue reading Das Kapital fyller 150 år. Hva kan vi lære av Marx i dag?

Kåkånomics – økonomifestivalen i Stavanger

Forrige uke (1.-4. november) gikk økonomifestivalen Kåkånomics av stabelen i Stavanger. Styremedlem i Rethinking Economics Norge, Roman L. Eliassen, og Cahal Moran, en av grunnleggerne av Post-Crash Society i Manchester, diskuterte økonomifagets tilstand med Professor Kalle Moene. Resultatet kan dere se her: http://www.youtube.com/watch?v=qhHsIrbd3-Q Festivalen bød i tillegg på en rekke andre spennende temaer og innledere. … Continue reading Kåkånomics – økonomifestivalen i Stavanger

Rethinking Economics Høstkonferanse

Lørdag 30. september inviterer Rethinking Economics til heldagskonferanse på Norges miljø – og biovitenskaplige universitet, NMBU  Når:  Lørdag 30. september, 2017 kl 09.00 - 17.00 Hvor: Festsalen, Ur-bygningen, NMBU Campus Ås Økonomifagets teoretiske kjerne har ringvirkninger langt utover det som undervises i klasserommene og er beviselig med på å forme studentenes verdimessige standpunkt som de … Continue reading Rethinking Economics Høstkonferanse

Boklansering: Schumpeter på norsk

For første gang har Schumpeter blitt utgitt på norsk! Erik Reinert har skrevet forordet og sammen med Spartacus forlag inviterer Rethinking Economics Norge til en samtale mellom Reinert og Atle Midttun (BI). I Schumpeters ånd vil tema være koblinger mellom innovasjon og finanskriser. Kan kreativ destruksjon gi oss den grønne omstillingen som er nødvendig? Samtidig … Continue reading Boklansering: Schumpeter på norsk

Rethinking Economics Norge Årsmøte 2017

Rethinking Economics holder årsmøte torsdag 24 august, 2017. Meld deg på her, og få sakspapirene tilsendt på e-post.             Tid: Torsdag 24. august kl 19.00. Sted:  SV-fakultetet på Blindern (Eilert Sundts Hus), auditorium 2. Innkalt: Alle betalende medlemmer i Rethinking Economics Norge (Les mer om hvordan du kan bli medlem her).          Meld deg på her, og få sakspapirene tilsendt på e-post. BERETNING … Continue reading Rethinking Economics Norge Årsmøte 2017