Marie Storli

Marie Storli.png

Marie Storli er masterstudent i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og har en bachelorgrad fra samme institutt. Hun har også studert i Bordeaux, Hong Kong og Cape Town. Storli har lang erfaring fra organisasjonslivet, og sitter for tiden i styret til Rethinking Economics Blindern og i Miljøpartiet De Grønnes Internasjonale Utvalg. Hun er spesielt interessert i mijøøkonomi og bærekraftsutfordringene vårt samfunn står ovenfor, og mener økonomiutdanningen har kommet spesielt kort i å gi studentene de redskapene som behøves for å løse disse utfordringene i framtiden.