Marie Storli

Marie Storli.png

Marie Storli studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og er for tiden på utveksling til Humboldt-Universität zu Berlin. Hun tilhører lokallaget Rethinking Economics Blindern og har en del erfaring fra politikken, organisasjonslivet og miljøbevegelsen. Primære interessefelt er bærekraft og fagretningene miljø- og økologisk økonomi. Marie er opptatt av at økonomifaget har kommet spesielt kort i å tilnærme seg vår tids store utfordringer og mangler realisme. Dermed blir økonomifaget selv en av utfordringene vi står ovenfor, da den økonomiske tanken har stor innflytelse på vårt samfunn.
%d bloggers like this: