Fagrådet

Styret | Fagrådet | Lokallag

Fagrådet består av:

Iulie Aslaksen
Iulie Aslaksen
Margunn Bjornholt.png
Margunn Bjørnholt
Roger Hammersland
Roger Hammersland
Anton Hellesøy
Anton Hellesøy
Ove Jakobsen
Ove Jakobsen
Ingrid Kvangraven.png
Ingrid Harvold Kvangraven
Thorvald Moe.png
Thorvald Grung Moe
Jørgen Randers.png
Jørgen Randers
Erik Reinert
Erik Reinert
Rune Skarstein
Rune Skarstein
Bent Arne Sæther
Bent Arne Sæther
Arild Vatn
Arild Vatn