Om oss

Vi er et nettverk for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes. Vi arbeider for en virkelighetsnær økonomiutdanning i Norge som formidler det teoretiske mangfoldet og en kritisk tilnærming til alle teorier og faglige praksiser. Vi ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men ønsker å bidra til  å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk. Vi er også et kontaktpunkt for media og politikere som ønsker kontakt med fageksperter.

Styret består av:

  • Ebba Boye (Masterstudent, The New School) (leder)
  • Gunnar Fiksdal (Bachelorstudent UiO) (nestleder)
  • Roman Eliassen (PhD-student, Anglia Ruskin University)
  • Lars Gunnesdal (Samfunnsøkonom, Manifest Tankesmie)
  • Ingrid Harvold Kvangraven (PhD-student, The New School)
  • Jenny Nygaardsmoen (Bachelorstudent, UiB)
  • Tone Smith (PhD-student, WU Wien)

Vi er en del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

Lokallag

Rethinking Economics Norge har allerede dannet en rekke lokallag. Les mer om lokallagene våre her:

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker kontakt med et lokallag eller ønsker å starte et lokallag ved universitet eller høgskole i Norge.