Om oss

Vi er et nettverk for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes. Vi arbeider for en virkelighetsnær økonomiutdanning i Norge som formidler det teoretiske mangfoldet og en kritisk tilnærming til alle teorier og faglige praksiser. Vi ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men ønsker å bidra til  å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk. Vi er også et kontaktpunkt for media og politikere som ønsker kontakt med fageksperter.

Styret består av:

 • Ebba Boye (samfunnsøkonom) (leder)
 • Liv Anna Lindman (masterstudent, NMBU) (nestleder)
 • Marie Storli (masterstudent, UiO)
 • Roman Eliassen (PhD, samfunnsøkonom)
 • Tone Smith (PhD, økologisk økonom)
 • Samuel Berntzen (bachelorstudent, OsloMet)
 • Vetle Westlie (bachelorstudent, UiO)
 • Lars Gunnesdal (samfunnsøkonom) (vara)

Vårt fagråd består av:

 • Iulie Aslaksen
 • Margunn Bjørnholt
 • Ingrid Harvold Kvangraven
 • Ove Jakobsen
 • Thorvald Grung Moe
 • Jørgen Randers
 • Erik Reinert
 • Rune Skarstein
 • Bent Arne Sæther
 • Arild Vatn
 • Roger Hammersland
 • Anton Hellesøy

Vi er en del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

Lokallag

Rethinking Economics Norge har allerede dannet en rekke lokallag. Les mer om lokallagene våre her:

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker kontakt med et lokallag eller ønsker å starte et lokallag ved universitet eller høgskole i Norge.