Om oss

Styret | Fagrådet| Lokallag

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål.  Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre. 

Rethinking Economics Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber vi for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. Vi samarbeider med organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv om å fremme diskusjon og ideer om sentrale økonomiske utfordringer i vår tid. 

Rethinking Economics Norge er del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

 

Styret består av:

Marie Storli.png
Marie Storli 
Leder Masterstudent, UiO
Synnove Sagafoss.png
Synnøve Sagafos Nestleder Siviløkonom
Lars Gunnesdal
Lars Gunnesdal Økonomiansvarlig Samfunnsøkonom
Ebba Boye.png
Ebba Boye Styremedlem Samfunnsøkonom
Daniel Fullman crop edit
Daniel Fullman Styremedlem Bachelorstudent, UiO
Marthe Sofie Eide crop
Marthe Sofie Eide
 Styremedlem Masterstudent, NMBU
Olav Bjerke Solda cropl
Olav Soldal
 Styremedlem   Master,  Internasjonale miljøstudier
Liv Anna 2
Liv Anna Lindman Nordisk Koordinator Samfunnsøkonom
Roman Eliassen
Roman Eliassen 
Varastyremedlem
PhD, samfunnsøkonom
Tone Smith
Tone Smith
Fagrådsrepresentant PhD, økologisk økonomi
%d bloggers like this: