Om oss

Styret | Fagrådet| Lokallag

Vi er et nettverk for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes. Vi arbeider for en virkelighetsnær økonomiutdanning i Norge som formidler det teoretiske mangfoldet og en kritisk tilnærming til alle teorier og faglige praksiser. Vi ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men ønsker å bidra til  å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk. Vi er også et kontaktpunkt for media og politikere som ønsker kontakt med fageksperter.

Styret består av:

Ebba Boye.png
Ebba Boye
Leder
Samfunnsøkonom
Liv Anna 2

Liv Anna Lindman
Nestleder,
Masterstudent, NMBU

Marie Storli.png
Marie Storli 
Økonomiansvarlig Masterstudent,    UiO
Samuel Berntzen.png
Samuel Berntzen
Styremedlem Bachelorstudent, OsloMet
Roman Eliassen
Roman Eliassen 
Styremedlem
PhD, samfunnsøkonom
Tone Smith.png
Tone Smith
 Styremedlem
PhD, økologisk økonomi
Vetle Westlie.png
Vetle Westlie
 Styremedlem Bachelorstudent, UiO
Lars Gunnesdal.png
Lars Gunnesdal
 Vara
Samfunnsøkonom