I media

Balansespill (Manifest Tidskrift, 23. februar 2017)
Av Ebba Boye, styreleder i Rethinking Economics Norge.

Tok et oppgjør med økonomiutdanningen (Studvest, 10 februar 2017)
Rethinking Economics har som mål å stille kritiske spørsmål til bruk av teori i økonomiutdanningen. Denne uken fikk organisasjonen lokallag i Bergen. Intervju med styreleder Ebba Boye og lokallagsleder Jenny Nygaardsmoen.

Strid i byrået (Klassekampen 2. februar 2017)
Roman Eliassen er styremedlem i Rethinking Economics Norge

Studentene er fornøyde med økonomistudiet (Dagbladet 23. january 2017)
Økonomistudentene lærer mange ulike teorier, og de lærer å studere empirisk sammenhenger. Av Steinar Holden, leder ved Økonomisk institutt på UiO.

Mener økonomifaget splitter folket (Dagens Næringsliv 22. januar 2017)
Intervju med Joe Earle, hovedinnleder ved Rethinking Economics-konferansen 2017.

Jublar over nye tankar (Klassekampen 21. januar 2017)
Radikale økonomar gler seg over at frihandelen blir utfordra frå høgre og venstre. Intervju med innledere ved Rethinking Economics-konferansen 2017, Jayati Ghosh, Erik Reinert og Rainer Kattel.

Verken realistisk eller ønskelig (Klassekampen 20. januar 2017)
Samfunnsøkonom Bent Are Sæther bidrar til debatten mellom Boye og Holtsmark om økonomifaget og nyklassiske antakelser.

Er vi økonomistudenter tjent med den ene sannhet? (Dagbladet 19. januar 2017)
Gunnar Fiksdal (nestleder i Rethinking Economics – Norge og samfunnsøkonomistudent ved UiO) skriver om ønsket om en mer virkelighetsnær økonomiundervisning.

Innovasjon i økonomifaget? (Klassekampen 19. januar 2017)
Katinka Holtsmark (postdoktor i samfunnsøkonomi ved UiO) svarer Ebba Boye om innovasjon i økonomifaget.

Den innovative bedriften (Klassekampen 17. januar 2017)
Ebba Boyes svar til Katinka Holtsmark. Boye trekker fram Lazonicks teori om innovative bedrifter for å vise hvorfor pluralisme i økonomifaget er viktig.

Langt fra virkeligheten (Klassekampen 13. januar 2017)
Katinka Holtsmark (postdoktor i samfunnsøkonomi ved UiO) svarer Ebba Boye om økonomisk teori.

I en perfekt verden (Klassekampen 11. januar 2017)
Hvorfor må økonomistudenter pugge modeller som beviselig ikke funker? Av Ebba Boye, styreleder i Rethinking Economics Norge.

Grønn vekst? (Klassekampen 5. januar 2017)
Er grønn vekst mulig? Av Roman Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Arbeid til alle? (Klassekampen 14. desember 2016)
Donald Trump tyr til en gammel oppskrift for å få flere i jobb. Av Ebba Boye, styreleder i Rethinking Economics Norge.

Norsk Pioner (Klassekampen 1. desember 2016)
Hvem var Thorstein Veblen? Av Roman Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Spådomskunst (Klassekampen 27. oktober 2016)
Har heterodokse økonomer systematisk suksess med å forutse finans kriser? Av Roman Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

16 damer du bør få med deg (Klassekampen 22. september 2016)
Hvilke kvinnelige økonomer bør man lese? Av Roman Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Manglende pluralisme i økonomifaget (Aftenposten 21.september 2016)
Kort sagt av Tone Smith, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Bjørnen og badevannet (Klassekampen 20. september 2016)
Av Anders Ekeland, SV-medlem og samfunnsøkonom.

Kritikken mot økonomifaget (Universitas 20. september 2016)
Vi underviser i teoriene vi mener studentene våre har størst nytte av å lære. Av Steinar Holden, leder ved Økonomisk institutt på UiO.

Å temme en bjørn (Klassekampen 15. september 2016)
Venstresida må bruke de trauste økonomene for det de er verdt. Av Ingrid Grønli Åm.

Økonomifaget er nyttig for å forstå (Aftenposten 11. september 2016)
Kort sagt av Jens Furuholmen, samfunnsøkonomistudent ved Universitetet i Oslo.

Ønsker Holden pluralisme? (Aftenposten 8. september 2016)
Av Gunnar Fiksdal, nestleder for Rethinking Economics Norge.

Stort mangfold og ulike teorier i økonomifaget, (Aftenposten 7. september 2016)
Av Steinar Holden, instituttleder for økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Behovet for opprør i økonomifaget, (Universitas 7. september 2016)
Av Ebba Boye.

Mytteri på auditorium 4 (Klassekampen 3. september 2016)
Seks-siders opplag i Klassekampen om økonomifaget.

Misforstått kritikk (Dagens Næringsliv 30. august 2016)
Av Ebba Boye og Ingrid Harvold Kvangraven, styremedlemmer i Rethinking Economics Norge.

Økonomifaget– slik de fleste møter det (Aftenposten 31. august 2016)
av Dag Morten Dalen, prorektor og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Kritikken av økonomifaget er ikke dekkende (Aftenposten 28.august 2016)
Av Steinar Holden, instituttleder for økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Utdatert økonomikritikk (Dagens Næringsliv 25. august 2016)
Av Lars Fallan, professor emeritus ved NTNU.

Andre økonomiske alternativer,(Dagens Næringsliv 22. august 2016)
Intervju med Ebba Boye, styreleder av Rethinking Economics Norge.

Kronikk: Økonomifaget må reformeres (Aftenposten 23. august 2016)
Den dominerende nyklassiske økonomien er ikke spesielt nyttig for å forstå dagens dynamiske og turbulente økonomi. Av styret til Rethinking Economics Norge.

Andre økonomiske alternativer (Dagens Næringsliv 22. august 2016)
5 kjappe med styreleder i Rethinking Economics Norge, Ebba Boye.

En syklus av kriser (Klassekampen, 17. august 2016)
Økonomifaget er i utvikling. Men i Norge kveles nytenkning ved fødselen. Av Erik Reinert.

Moderne klassiker (Manifest Tidsskrift, 25. mai 2016)
“Capitalism” hevdes å være det mest omfattende byggverket siden “Kapitalen”. Men holder det med revolusjon innad i økonomifaget?

Det mest omfattende byggverket siden Marx’ Kapitalen (Manifest Tidsskrift, 10 april 2016)
INTERVJU: Professor Anwar Shaikh var lei av at økonomifaget ikke forholdt seg til virkeligheten. Etter 35 års arbeid er modellen som skal revolusjonere faget, endelig lansert.

Økonomiens dogmer (Salongen Nettidsskrift for Filosofi og Idehistorie, 3. april 2016)
Boken Hysj vi regner gir en tankevekkende rapport og innsiktsgivende kritikk fra innsiden av økonomistudiet.

Opprør i økonomifaget (Morgenbladet, 29. februar 2016)
Studenter over hele verden enes: Økonomifagets tilnærming til en kompleks og mangfoldig verden er overforenklet, ensrettet og utilstrekkelig.

Oppgitt over «virkelighetsfjernt» økonomifag (Dagens Næringsliv, 26 februar 2016)
Mens finanskrisen herjet i 2008, var foreleserne mest opptatt av tabeller og teorier. Nå går går samfunnsøkonom Roman Eliassen i bresjen for en fullstendig fornying av faget.

Hva er galt med okonomiundervisningen? (Samfunnsøkonomen nr. 6 2015)
Av Roman Eliassen, Jostein Løhr Hauge, og Ivan Rajic