Bli medlem

Ved å bli medlem i Rethinking Economics Norge bidrar du til at vi kan utvikle organisasjonen videre.

Betalende medlemmer har stemmerett på neste årsmøte, og får tilgang til vårt interne diskusjonsforum på plattformen Slack.

Kontingentsatser:
* Studentmedlem (bachelor/master/PhD): 100 kroner
* Medlem: 250 kroner
* Høytlønte: 500 kroner

Kontingent innbetales til Rethinking Economics Norge, kontonummer: 1254.62.41171
Du kan også betale kontingent med Vipps til: 75941

Merk innbetalingen med «Kontingent 2017, navn, epostadresse»

Noe du lurer på? Kontakt økonomiansvarlig Lars Gunnesdal: largun [at] gmail [dot] com