Rethinking Sustainability

Banner

RETHINKING SUSTAINABILITY PÅ BLINDERN 9. FEBRUAR 2019

Må økonomien fortsette å vokse for at verdens befolkning skal kunne leve gode liv? Er økonomisk vekst og økt verdenshandel forenelig med økologisk bæreevne? Hvordan kan vi muliggjøre innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling? Og har det rådende pengesystemet noen betydning for om et «grønt skifte» er mulig?

Dette er noen av de sentrale spørsmålene som danner bakteppet for konferansen Rethinking Sustainability som arrangeres på Universitetet i Oslo lørdag 9. februar 2019.

Gjennom ulike debattpanel søker denne konferansen å synliggjøre hvordan økonomer fra forskjellige retninger innen samfunnsøkonomi-faget har ulike måter å analysere sammenhenger mellom økonomi og natur på, samt mulige konsekvenser dette kan ha for hva slags anbefalinger økonomene vil gi beslutningstakere.

Konferansen er åpen for alle som er interesserte i å diskutere og lære mer om problemstillingene, både økonomer og ikke-økonomer.

Deltagelse er gratis for medlemmer, andre betaler for kaffe og lunsj (250/120 ordinær/student). Link til facebook-event.

PÅMELDING HER


________________________________

PROGRAM

Fredag 8. februar

18.00-20.00: Film og sosialt (TBA)

Lørdag 9. februar

10.00 – 12.00 HVORDAN FORSTÅR ØKONOMER FORHOLDET MELLOM SAMFUNN OG NATUR?
En introduksjon til ulike teoretiske retninger med påfølgende samtale. De ulike økonomiske skolene representerer ulike verdenssyn, med ulike metoder og konklusjoner. Hva kan de ulike teoriretningene lære fra hverandre?

– Miljøøkonomi – TBA.
– Økologisk økonomi ved Inge Røpke (Aalborg Universitet).
– Institusjonell økonomi, ved Arild Vatn (Noragric, NMBU).

13.00 – 14.00 SUSTAINABLE MONEY SYSTEMS (English)
How is the current monetary system interlinked with growth dependency in the economy? What consequences does it have that new money is allocated based on business incentives? Does the current monetary system promote funding to extractive or polluting industries, while restricting funding for a green transition?

– Ole Bjerg (Copenhagen Business School)
– Inge Røpke (Aalborg University)
– Roman Linneberg Eliassen (Manifest Tankesmie)

14:15-15:45 SUSTAINABLE GROWTH – is it possible? (English)
Since decades, there has been a divide in opinion about whether economic growth and environmental protection are mutually exclusive, or whether it is possible to decouple growth from environmental degradation. For a period, the argument was turned upside down, and it was claimed that economic growth was necessary both for development and for protecting the environment. Today, however, we observe a renewed attention to limits to growth through for e.g. the Degrowth movement, existing in parallel with the new dominant discourse within mainstream policy on ‘green growth’ or the ‘green economy’.

In this panel, we want to present the different perspectives on whether economic growth is problematic for the environment or not, what the basis (theoretical/empirical) for the different positions are, different ways to conceptualise and measure (economic) growth, and also touch upon the wider societal perceptions of why we need economic growth in the first place. If sustainable growth is believed to be possible, then how? If it is not, then how do we deal with that?

– Max Koch (Lund University)
– Tone Smith (Rethinking Economics Norge)
– Per Espen Stoknes (Handelshøyskolen BI)

16:15 – 17.45 DET GRØNNE SKIFTET
Hvordan skal vi bevege oss mot en bærekraftig økonomi? Hvilken rolle bør prismekanismer spille? Hvilken rolle bør staten spille? Kan vi stole på at konsumentene tar ansvar, eller må vi da endre vårt grunnleggende syn på økonomi og natur? Hvor skal finansieringen til det grønne skiftet komme fra? Hvordan bør vi forstå innovative prosesser i økonomien? Dette panelet løfter frem perspektiver fra økologisk økonomi, miljø-økonomi og innovasjonsteori.

– Katinka Holtsmark (Økonomisk institutt, UiO)
– Ellen Stenslie (NMBU)
– Jan Bråten (Statnett)

PÅMELDING HER

Rethinking Sustainability arrangeres av Rethinking Economics Norge med støtte fra Fritt Ord og Young Scholars Initiative (YSI).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s