Rethinking Economics Høstkonferanse

Lørdag 30. september inviterer Rethinking Economics til heldagskonferanse på Norges miljø – og biovitenskaplige universitet, NMBU  Når:  Lørdag 30. september, 2017 kl 09.00 - 17.00 Hvor: Festsalen, Ur-bygningen, NMBU Campus Ås Økonomifagets teoretiske kjerne har ringvirkninger langt utover det som undervises i klasserommene og er beviselig med på å forme studentenes verdimessige standpunkt som de … Continue reading Rethinking Economics Høstkonferanse

Boklansering: Schumpeter på norsk

For første gang har Schumpeter blitt utgitt på norsk! Erik Reinert har skrevet forordet og sammen med Spartacus forlag inviterer Rethinking Economics Norge til en samtale mellom Reinert og Atle Midttun (BI). I Schumpeters ånd vil tema være koblinger mellom innovasjon og finanskriser. Kan kreativ destruksjon gi oss den grønne omstillingen som er nødvendig? Samtidig … Continue reading Boklansering: Schumpeter på norsk