23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen

23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen av Ha-Joon Chang har kommet ut på norsk! Dette er en bok vi tidligere har nevnt på vår alternative pensumliste og vil anbefale som et viktig korrektiv til den nyklassiske litteraturen.

I en anmeldelse i Klassekampen skriver Tore Linné Eriksen at «boka er spekket med historiske eksempler og sinnrike analyser av den virkelige verden utafor lærebøkenes modeller.» (…) «Hensikten med myteknusingen er å skape en mer velfungerende og snillere kapitalisme, i tillegg til å vise behovet for et økonomifag som byr på mer allsidige perspektiver. Det siste er ingen liten oppgave i seg selv, noen er så matematikkfiksert at de heller vil ta nøyaktig feil enn å ha omtrentlig rett.»

Roman Linneberg Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge, har oversatt boken og skrevet denne lille smakebiten om en av mytene Chang avslører: Det frie markedet eksisterer ikke.

Chang er utviklingsøkonom, underviser i samfunnsøkonomi ved Cambridge University og er en viktig støttespiller for Rethinking Economics internasjonalt. Han har også skrevet boken Economics: The User’s Guide, en innføring i pluralistisk økonomi (som visstnok også kommer på norsk etter hvert).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s