Oppstartsmøte på Blindern

ub_tariffTorsdag 25 august klokka 16.15 blir det orienteringsmøte for Rethinking Economics Norge på Blindern. Møtet finner sted i Eilert Sundts Hus (SV-fakultetet), auditorium 4. Da får vi besøk av Roger Hammersland, forsker ved SSB. Han skal snakke om viktigheten av en pluralistisk tilnærming for å unngå ensretting, og sikre at fremtidens økonomer har forutsetninger for å forstå en kompleks og sammensatt virkelighet.

Nyvalgt leder av Rethinking Economics Norge, Ebba Boye skal også si litt om bakgrunnen for den internasjonale bevegelsen for en pluralistisk økonomiundervisning, som nå endelig har fått en lokal avdeling i Norge.

Kom innom Auditorium 4 hvis du er nysgjerrig på hvem vi er, og ta med en venn!

Rethinking Economics er et internasjonalt opprør mot ensrettingen av økonomifaget. Målet er en mer pluralistisk økonomiundervisning, der studentene blir introdusert for et mangfold av teoriretninger. Rethinking Economics Blindern skal jobbe for å påvirke økonomiutdanningen ved UiO, i tillegg til å arrangere en rekke møter og seminarer for å gi dagens studenter kunnskap om alternative teoriretninger.

Meld deg på på Facebook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s