Oppstartsmøte på Blindern

Torsdag 25 august klokka 16.15 blir det orienteringsmøte for Rethinking Economics Norge på Blindern. Møtet finner sted i Eilert Sundts Hus (SV-fakultetet), auditorium 4. Da får vi besøk av Roger Hammersland, forsker ved SSB. Han skal snakke om viktigheten av en pluralistisk tilnærming for å unngå ensretting, og sikre at fremtidens økonomer har forutsetninger for … Continue reading Oppstartsmøte på Blindern

Økonom-opprøret har startet

Nå er Rethinking Economics Norge etablert som en organisasjon! Et nytt styre er valgt og vedtektene vedtatt. Lanseringen av nettverket i vår ble møtt med mye engasjement og vi er alt oppe i over 60 medlemmer. I høst jobber styremedlemmene Gunnar Fiksdal og Jenny Nygårdsmoen med oppstart av lokallag på Universitetet i Oslo og Universitetet … Continue reading Økonom-opprøret har startet